UNIT KOMPUTER DAN ICT

VISI:
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

MISI:
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah.

TAGLINE:
Sederap Sentiasa Cemerlang
RSS
(C) UNIT KOMPUTER DAN ICT SEKOLAH 2014. Powered by Blogger.
content top

19 mei dan 20 mei minggu ketiga

latihan dalam perkhidmatan dibatalkan. 
temujanji untuk baikpulih komputer terpaksa ditangguhkan.


www.cikguhairul.edu.my

SMK Convent Batu Pahat
250 Jln Tan Swee Hoe
83000 Batu Pahat
Johor MALAYSIA.

"Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat"

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara "
(Falsafah Pendidikan Kebangsaan) hlm: 8

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read comments

18 MEI: PENYELENGGARAAN SISTEM CCP

alhamdulilah.
4 unit PC untuk kemudahan pelajar telah diselenggara dengan sempurna. sistem CCP telah diperbaiki. Mulai minggu hadapan, guru pegawai penjaga CCP akan mengaktifkan sistem bermula jam 7 pagi dan menyahaktifkan pada jam 5 petang.

Semua urusan kupon masa akan diselia oleh Pn Farahida.

Unit sokongan dan log berkomputer akan berkuatkuasa dan laporan akan dikemaskini setiap hari bekerja.

Semoga kemudahan CCP yang disediakan ini mampu memberi nilai tambah kepada perkembangan intelek anak-anak SMK Convent batu Pahat.

hairullaoshi@gmail.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read comments